Dne 15. 6. byli studenti třetího ročníku ve výrobním závodu Junker. Společnost se zabývá hlavně bezhrotovým broušením, které se převážně uplatňuje v automobilovém průmyslu. Hlavní část exkurze byla přednáška od firmy o historii softwarového a hardwarového vývoje s dodatečným náhledem do budoucích plánů společnosti.

V další části exkurze nás firma provedla po výrobním závodu. Uplatnění ve firmě mají především strojaři a elektrotechnici. V podniku je navíc akademie, kde může každý pracovník rozšiřovat své jazykové a technické znalosti pro rozkvět firmy. Na závěr jsme dostali i skvělou svačinu a oběd.

Jakub Archleb, třída T3E