Naše třída S3E se vypravila na exkurzi do České Lípy do firmy MODUS. Firma MODUS se zabývá výrobou elektrických LED svítidel již od roku 1994. Firma se postupem času stává naprosto samostatnou, což se jí daří, protože v současné době dokáže vyrobit LED modul i na plastové nebo hliníkové panely.

Ve firmě se nás ujal pan manažer a přiblížil nám její chod jak teoreticky, tak i s praktickou ukázkou  a prohlídkou prostor.

Měli jsme možnost nahlédnout do vývojového centra, kde se pracuje na vývoji nových svítidel (konkrétněji atypických svítidel v rámci daných projektů a zakázek), do prostor samotné výroby i skladů, kde se uchovává materiál na výrobu. Viděli jsme přímo výrobu plastových rámů světel do podhledů s využitím epoxidových lepidel a svářecí dílnu plechových rámů a jiných konstrukcí.

Zážitkem byla i ukázka řezu plechového plátu laserem a používání stroje Finn-Power. Dále se ohýbal do požadovaného tvaru pomocí technologie Salvagnini s výkonem až 40 ohybů v řádu několika vteřin.

V neposlední řadě jsme navštívili linku na výrobu samotných LED modulů. Viděli jsme stroj na osazování hliníkových pásů diodami a následné rozřezání a přípravu na montáž do panelů. Finálem prohlídky byla kompletace světel, kam se osazoval korpus LED modulem, nadále se testoval a balil do kartonových krabic.

Exkurze byla zajímavá a myslím, že nám budoucím elektrotechnikům podstatně přiblížila svět výroby svítidel.

Dovolte ještě připojit poděkování firmě za vřelé přijetí slovy pana učitele Petra Falty.

„Vážený pane Kavko, úvodní výklad žáky 3. ročníku oboru elektro velice nadchl a s velikým zájmem poslouchali kolegu, který jim nastínil ještě jednou strategii a význam firmy a použití prvků LED.

Obdivovali  laserové dělení plechů, osazování LED prvků na automatech a tvarování plechů, které jsme si nikdo nedovedli představit. (…) Chtěl bych za všechny ještě poděkovat za pohoštění, které jinde není zvykem a kterého si všichni nesmírně považujeme. Bude-li to možné, rádi přijedeme s příštím třetím ročníkem SPŠel.it Dobruška znovu, zase za rok.

S pozdravem za všechny vyučující odborných předmětů a vedení školy, Petr Falta“

Druhý den jsme navštívili malou pevnost terezínského ghetta. Když jsme vystoupili z autobusu, měli jsme možnost vidět velký hřbitov, na kterém jsou pohřbeni lidé, kteří zemřeli právě v terezínském ghettu. Nacisté v ghettu nevěznili pouze židy, ale spíše ty, kteří pro ně byli nepohodlní. Mohli totiž jakýmkoliv způsobem ohrozit jejich systém.

Věznění lidé zde často umírali na podvýživu, dehydrataci, nebo různé nemoci. V malé pevnosti se nachází také samotky, kde byli vězněni “nejnebezpečnější“ vězni, ve smyslu ohrožení systému. Byli to často političtí vězni, nebo lidé z armády.

V pevnosti jsou také vybudovány spletité podzemní chodby, které spojovaly od sebe vzdálenější části areálu. V druhé části objektu se nachází popraviště. Zde byli popravováni vězni z všemožných důvodů, ať už to bylo kvůli tomu, že se pokusili utéct pryč, nebo jen pro výstrahu ostatním.

Na konec celé exkurze jsme navštívili třetí celu, která byla nově postavená a vypadala moderně, ale měla skleněnou střechu, která fungovala jako skleník a nikdo ji neudržoval, proto v zimě vězni mrzli a dovnitř často zatékala voda a v létě bylo uvnitř nesnesitelné teplo. Vězení v této části bylo tedy mnohdy horší než v méně „modernějších“ podmínkách.

Pro nás pro všechny byla exkurze silným zážitkem. Nebylo to příjemné poslouchat a věřím, že to, že jsme to všichni slyšeli, může pomoct, abychom si mohli být jisti, že tohle už nikdy nesmíme dopustit.

Kramář Filip a Lelek Jan, S3E