Dne 31. 03. 2017 jsme byli na exkurzi ve společnosti Erwin Junker Grinding Technology a. s., závod Holice, kde jsme byli seznámeni s provozem a výrobou brousících strojů, které se prodávají po celém světě. V první řadě jsme se seznámili s historií a vznikem společnosti JUNKER a s několika zajímavými informacemi. Není určitě na škodu zmínit nabídku pro absolventy středních škol, kterým společnost JUNKER umožňuje po dokončení studia roční studium, kde je možné si rozšířit znalosti z anglického a německého jazyka, strojírenství, elektrotechniky a SW programování.

Po této velmi zajímavé přednášce jsme zavítali do výroby, kde jsme se seznámili s kompletním průběhem výroby každého stroje a zařízení, které společnost JUNKER vyrábí. Každý stroj je unikátní, prý neexistují dva totožné kusy na světě. Proto celý výrobní proces začíná u návrhu, kde zákazník vznese své požadavky a nároky, které musí stroj umět zpracovat a poté splnit. Potom se zakázka posouvá do výroby, kde se od základu vytváří. Úplným základem je rám, na kterém je všechno postaveno. V rámu je umístěno vedení pro hydrauliku a další potřebné zařízení. Poté je rám osazen nezbytnými komponenty, jako je elektrický rozvod, řídící počítač, servopohony a tím nejdůležitějším, brusnými kotouči. Celý výrobní proces trvá necelý jeden rok.

Při exkurzi jsme se dozvěděli mnoho užitečných a zajímavých informací, které se nám budou do budoucna hodit.

Na závěr bychom chtěli poděkovat společnosti Erwin Junker Grinding Technology a.s., závod Holice, že nám umožnila tuto exkurzi.

Petr Karlíček, třída T3A