Naše škola letos opakovaně uspěla v soutěži Firma škole a Škola firmě. Soutěž pořádá Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Letošní výsledky byly vyhlášeny 12. prosince 2023 v Hradci Králové. V soutěži Firma škole – Škola firmě 2023 jsme ve dvojici s firmou ATAS elektromotory Náchod a.s. získali nominaci na ocenění a poděkování rady Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje za významnou spolupráci a podporu při vzdělávání a odborné přípravě žáků. Spolupráci s firmou ATAS rozvíjíme již přes 20 let a momentálně je odborná exkurze nedílnou součástí doplnění praktické výuku pro 4. ročníky v oblasti elektromotorů. Firma ATAS zároveň organizuje zájezd na den otevřených dveří VUT v Brně pro studenty z okolních škol se zájmem o navazující studium elektrotechniky.

Rád bych touto cestou poděkoval všem firmám za podporu naší školy a spolupráci. Pevně věřím, že v ní budeme pokračovat a dál ji rozvíjet.

Ve stejný den bylo Krajskou hospodářskou komorou uděleno i ocenění TOP10 pro nejlépe hodnocené stánky škol na Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů KHK v roce 2023. Velice nás potěšilo, že tento rok patřil stánek SPŠ ELIT mezi deset nejlépe hodnocených prezentujících škol. Je to pro nás velká motivace do dalších let. Velký dík patří všem pedagogům a studentům, kteří se na této prezentaci podíleli.

M. Maršík