V týdnu od 21. do 25. srpna probíhal v Dobrušce mezinárodní fotografický workshop pod vedením Sdružení SPLAV, z.s. Koncepce projektu Sense of Light program ERASMUS+ nabízela české i zahraniční lektory z partnerských zemí s možností práce s profesionální technikou, včetně individuální konzultace během společných workshopů.

Projekt Erasmus+ byl nasměrován zejména na studenty a mladé lidi do 30 let, ale dával prostor i zapáleným dospělým. Z řad našich studentů se přihlásilo celkem 11 zájemců.

Vzhledem k široké škále nabídky byl týdenní program workshopu tematicky rozdělen a každý den se plnily úkoly v různých lokalitách podhůří Orlických hor. Účastníci se tak mohli pod odborným vedením a dohledem naučit kompletní nabídku programu (od environmentální a krajinářské fotografie po vnímání architektury města, historického objektu, včetně fotografie hospodářských zvířat a zvěře ve volné přírodě) a na svých zařízeních ji vyzkoušet.

Pro jedno specifické téma produktové a portrétní fotografie byla naše škola požádána o poskytnutí fotoateliéru a učebny s výpočetní technikou, a to pro plánovaný blok základních úprav fotografie.

Vzhledem k velké účasti byl připraven prostor jednoho z našich největších fotoateliérů, Studio U2. Dvě pracoviště v tomto prostoru byla vybavena kompletní technikou, jedno sadou zábleskových jednotek pro portrét a druhé stálými světly pro nasvícení produktu. Třetí skupina se odebrala fotit ven a byla vybavena bateriovým studiovým bleskem s generátorem pro portrétní a figurální fotografování v exteriéru. Účastníci se postupně seznámili jak s technikou fotoateliéru, tak i s dílčími funkcemi a parametry expozice pro dosažení co nejlepších výsledků.

Odpolední program posledního dne workshopu se věnoval zvládnutí aplikací pro organizaci a správu pořízených fotografií. Účastníci se naučili nejen základní úpravy v editoru, ale stihli i oblast úprav v rámci kreativních zásahů do fotografie.

Celý týden proběhl i v duchu výměny zkušeností, a proto chceme Sdružení SPLAV za přizvání k účasti a možnosti spolupráce v tomto projektu velmi poděkovat.

Za skupinu studia MtM Jaroslav Mužík