Dne 16.4.2015 se konalo jednání Školské rady při SPŠel•it Dobruška. Školská rada se sešla v novém složení a to jmenovitě Mgr.Marcela Bílková, která byla radou jednomyslně zvolena její předsedkyní, dále pan Ladislav Bílek, pan Roman Hanuš, pan Ing.Bohumil Pecold, Ing.Zdeněk Sokol a Ing. Hana Mužíková.

Rada školy schválila statut a jednací řád ŠR. Školská rada byla seznámena s rozpočtem školy na rok 2015, dále s průběhem přijímacího řízení na školní rok 2015/2016, se ŠVP na školní rok 2016/2017. Zástupci pedagogů seznámili školskou radu se zapojením školy do projektů EU. V tomto školním roce oslaví naše škole své 70té výročí a členové rady mohli nahlédnout do připravovaného programu těchto oslav.

Ing. Hana Mužíková