Město Opočno vyhlašuje v roce 2024 čtvrtý ročník umělecké soutěže o Cenu Františka Kupky pro žáky 2. stupně základních škola a studenty škol středních v kategoriích výtvarná, literární a fotografická.

Cílem soutěže je udržovat povědomí o tomto opočenském rodákovi a významném malíři a podporovat začínající mladé umělce. Soutěž se koná ve spolupráci s Galerií moderního uměni v Hradci Králové a společností Fomei s.r.o.

Téma soutěže — VIZE

Otázky k zamyšlení k tématu vize — Co je vize? Je dobré mít při tvorbě nějakou vizi a k čemu mi slouží? Kdo je vizionář a jaký je jeho život? Jak důležité je mít nějakou vizi? Jaký by byl svět bez vizionářů a jejich vizí? Jak se může lišit vize od reality?

Soutěžní kategorie

 • žáci 2. stupně základních škol
 • studenti středních škol

Umělecké kategorie

Výtvarná

 • Velikost práce musí být maximálně ve formátu A2.
 • Práce většího formátu budou ze soutěže vyřazeny.
 • Způsob zpracování je libovolný (grafika, malba, kresba, koláž, kombinovaná technika…).
 • Svou práci můžete doplnit krátkým textem o tom, s jakou myšlenkou práce vznikala, proč jste téma zpracovali právě takto.
 • Každá škola může zaslat maximálně 8 prací.
 • Každá práce musí být zrubu opatřena jménem autora, věkem, názvem díla, názvem školy včetně kontaktu (e-mail, telefon), která práci přihlásila do soutěže.
 • V případě, že práci přihlašuje do soutěže přímo autor (nejde přes školu) označit kontaktem na autora díla.
 • Výtvarné práce se nevracejí poštou. Lze je vyzvednout do 30. září 2024 v Informačním centru Opočno. Nevyzvednuté práce budou skartovány.
 • Příjem prací probíhá do 31. 5. 2024 zasláním na adresu Informační centrum Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno nebo osobně na stejné adrese.

Literární

 • Maximální rozsah práce je stanoven na přibližně 2 normostrany A4.
 • Zvolený žánr i forma jsou libovolné (báseň, povídka, bajka…).
 • Svou práci zašlete elektronicky ve formátu *.doc, *.docx, *.rtf nebo *.txt.
 • Každá škola může zaslat maximálně 8 prací.
 • Do soutěže se mohou studenti hlásit i samostatně (pokud nejde přes školu).
 • Informace o autorovi (jméno, věk, název díla a název školy) uveďte do e-mailu.
 • Příjem prací probíhá do 31. 5. 2024 zasláním na e-mail infocentrum@opocno.cz.

Fotografická

 • Fotografie zašlete ve formátu JPEG.
 • Fotografie ideálně v poměru stran 3:2, který odpovídá i finálním tiskům. Pokud bude fotografie v jiném formátu, bere soutěžící na vědomí, že fotografie může být pro účely výstavy oříznuta.
 • Maximální velikost jedné fotografie je 10 MB.
 • Práce mohou být pouze autentické bez zásadních obrazových montáží. Porota si vyhrazuje právo na subjektivní hodnocení toho, co je zásadní obrazová montáž.
 • Každá škola může zaslat maximálně 8 prací.
 • Do soutěže se mohou studenti hlásit i samostatně (pokud nejde přes školu).
 • Informace o autorovi (jméno, věk, název díla a název školy) uveďte do e-mailu.
 • Příjem prací probíhá do 31. 5. 2024 zasláním na e-mail infocentrum@opocno.cz (pro větší objemy dat můžete využít služby jako je uschovna.cz).

Vyhodnocení

 • Při hodnocení prací bude kladem důraz na dodržení podmínek soutěže, zvládnutí zvolené techniky, dodržení tématu soutěže a jeho osobité zpracování.
 • Porota složená z odborníků v oblasti výtvarné, literární a fotografické vybere v každé kategorii osm nejlepších z nichž určí tři, které ocení hodnotnými cenami.
 • Autoři prací budou informováni prostřednictvím svých škol a pozváni na slavnostní vyhlášení.
 • Výsledky budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení v rámci zahájení Festivalu Františka Kupky.

Vyhlášení

 • Pro všechny oceněné účastníky soutěže bude v den vyhlášení připraven program podporující mladé umělce. Slavnostní vyhlášení proběhne 22. 6. 2024 v Kodymově národním domě v Opočně při zahájení Festivalu Opočno Františka Kupky.
 • Kopie soutěžních prací budou následně vystaveny během letní sezóny v Galerii na chodníku na Kupkově náměstí v Opočně.

Chcete se se svými žáky zapojit do soutěže, ale nemáte k tvorbě vhodné prostory nebo vybavení?

Galerie moderního umění v Hradci Králové nabízí možnost objednat program ve výtvarném ateliéru. Délka programu je 60, 90 nebo 120 minut. Cena je 60 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma. Pro domluvu možných termínů kontaktujte Mgr. Patricii Kaválkovou na e-mailu edukace@galeriehk.cz nebo telefonním čísle 607 121 073.

Bližší informace k soutěžím

Na webu města Opočna https://www.opocno.cz/opocno%2Dvyhlasuje%2D4%2Drocnik%2Dumelecke%2Dsouteze%2Dpro%2Ddeti%2Da%2Dmladez%2Do%2Dcenu%2Dfrantiska%2Dkupky/d-7786/p1=10759