Jak jsme již dříve informovali, Asociace energetických manažerů ve spolupráci s partnerskou firmou ČEZ Distribuce a.s. spustily v minulém školním roce program na podporu vzdělávání v elektrotechnických oborech na středních školách. Účelem Motivačního programu Prokopa Diviše je zvýšit atraktivnost studia elektrotechnických oborů a zároveň také podpořit možnost zaměstnání ve společnosti ČEZ. Celkem bylo pro tento projekt vybráno 10 pilotních škol spolupracujících s ČEZem a jednou z nich byla i naše škola. Do programu se mohli přihlásit žáci 2. – 4. ročníku a pořadí jednotlivých studentů záviselo na klasifikaci v odborných předmětech a na jejich odborné aktivitě ve škole i mimo školu. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech v každém ročníku, získali finanční odměnu, jejíž celková výše dosáhla 102.000 Kč.

Vyhodnocení Programu proběhlo v pátek 11. května 2018 před žáky školy oboru Elektrotechnika za účasti ředitele školy Ing. Milana Maršíka a řady hostů. Z nich jmenujme Ing. Pavla Šolce, ředitele úseku Řízení distribučních aktiv, člena představenstva společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Mgr. Šárku Beránkovou, regionální manažerku komunikace a mluvčí skupiny ČEZ, Mgr. Martina Klaciána, HR specialistu pro nábor senior, Mgr. Martinu Urbánkovou, HR recruitera, Ing. Tomáše Karáska a Bc. Jiřího Nováka, regionální reprezentanty, Bc. Zuzanu Šolcovou, výkonnou ředitelku AEM, a v neposlední řadě Mgr. Jiřího Orta, vedoucího oddělení středních škol na KÚ, a starostu města Dobrušky Ing. Petra Lžíčaře.

Po krátkých projevech ředitele školy i hostů byly vyhlášeny výsledky Programu na naší škole. Ve 2. ročníku se nejlépe umístili Jiří Šlitr, Ondřej Hloušek a Jakub Nechvátal, ve 3. ročníku byli nejlepší Jan Drška, Tomáš Thér a Milan Šabata a z maturantů byli nejlépe hodnoceni Daniel Jindra, David Stejskal a Petr Šatný. Všem blahopřejeme!

Je jistě dobrou zprávou, že dneškem Program Prokopa Diviše nekončí, ČEZ Distribuce hodlá ve spolupráci s Asociací energetických manažerů v Programu pokračovat i v příštích letech. Program pak určitě splní svůj účel – motivovat žáky ke kvalitnímu studiu elektrotechniky.

Ing. Zdeněk Sokol

Tisková zpráva ČEZ Distribuce – Motivační program Prokopa Diviše na střední škole v Dobrušce zná své vítěze – stáhnout doc