Asociace energetických manažerů ve spolupráci s partnerskou firmou ČEZ Distribuce a.s. spustily v minulém školním roce program na podporu vzdělávání v elektrotechnických oborech na středních školách. Pro tento projekt bylo vybráno 5 pilotních škol spolupracujících s ČEZem. Projekt se osvědčil, a proto je pro letošní školní rok vybráno dalších 5 škol, které vyučují elektrotechnické obory. Jednou z nich je i naše škola.

Účelem Motivačního programu Prokopa Diviše je zvýšit atraktivnost studia elektrotechnických oborů a zároveň také podpořit možnost zaměstnání ve společnosti ČEZ. Ve čtvrtek 19.10.2017 uspořádala Asociace energetických manažerů a společnost ČEZ Distribuce prezentaci s tímto tématem pro 2.-4. ročníky oboru Elektrotechnika. Za AEM se zúčastnili paní Jeřábková a pan Chejn, ČEZ Distribuce reprezentovali pánové Karásek a Novák, akce se zúčastnil náborový pracovník ČEZu pan Klacián a akci podpořil svojí přítomností starosta města pan Lžíčař.

Žáci byli názorně a přehledně seznámeni s účelem programu a rámcově i se způsobem vyhodnocení nejlepších žáků v jednotlivých ročnících, na které ČEZ Distribuce, a.s., vyčlenila finanční částku 102 000,-Kč pro každou školu.

Konkrétní kritéria hodnocení vyhlásí vedení školy ve spolupráci s vedoucími tematických komisí a třídními učiteli do 11.11.2017. Možnost účasti v tomto programu je určitě pro studenty oboru Elektrotechnika zajímavou motivací ke studiu i dalším aktivitám.

V rámci spolupráce s partnerskou společností ČEZ se žáci naší školy účastní pravidelně i dalších akcí, jako je například v nedávné době pořádaná Distribuční maturita v Hradci Králové, které se zúčastnili 3 studenti 4. ročníku.

Ing. Zdeněk Sokol