Od poloviny června můžete v Dobrušce objevit další Kameny Zmizelých. Co je to za akci, na které se pravidelně podílí i naše škola a její studenti?

Je to jeden ze způsobů uctění památky obětí holokaustu prostřednictvím umístění kamene v dlažbě před dům, kde onen člověk žil. Před domov, který mu už nebylo dovoleno vidět. Projekt vznikl v Německu z iniciativy německého umělce Guntera Demniga, který první kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Původní název zní „Stolpersteine“, tedy v doslovném překladu „kameny, o které je třeba klopýtnout“. Myšlenka je taková, že kameny jsou poměrně malé a z výšky stojícího člověka nelze nápis na nich přečíst, musíme se při čtení sklonit a tím oběti projevujeme úctu.

V Dobrušce tuto iniciativu začalo a provádí Vlastivědné muzeum v čele s paní ředitelkou Pavlou Skalickou, která úzce spolupracuje s naší školou. Naši studenti jsou vždy hlavními aktéry těchto slavnostních okamžiků, když přednášejí jména obětí a seznamují veřejnost s jejich osudem.

První Kameny byly položeny v loňském roce a nyní přibyly další. Idea je, že všichni židovští obyvatelé budou takto připomenuti v následujících letech.

Až budete nyní procházet ulicemi Dobrušky a zahlédnete v dláždění  odlesky, možná si vzpomenete.

Mgr. Naďa Pochobradská