Dne 9.3.2010 se studenti různých ročníků naší školy zúčastnili odborného semináře nazvaného Adobe Flash Platform, Flex 4 a AIR, který se konal na akademické půdě Univerzity v Pardubicích na Fakultě elektrotechniky a informatiky.

Pro 28 studentů naší školy přijel autobus zajištěný Pardubickou Univerzitou, ve kterém dva studenti univerzity – Michal Ptáčník a Zuzka Kleprlíková, seznámili naše studenty s možnostmi studia na Univerzitě v Pardubicích, a to na Fakultě elektrotechniky a informatiky – Michal studuje obor Komunikační a mikroprocesorová technologie a Zuzka obor Informační technologie.

Při prohlídce moderně rekonstruovaných a vybavených učeben Fakulty elektrotechniky a informatiky jsme potkali několik absolventů dobrušské průmyslovky, kteří se k nám ihned hlásili. Možnosti a využití Adobe Flash Platform jsme vyslechli v lavicích posluchárny, kde nám zástupce firmy Adobe pan Tomáš Krcha (http://twitter­.com/tomkrcha) předvedl celou řadu ukázek zajímavých animací a vysvětlil postupy jejich tvorby. Seminář byl ukončen v 18.00 h a autobusem, opět zajištěným Univerzitou Pardubice, jsme dorazili v 19 hod. zpět do Dobrušky.

Ing. Josef Petr