Díky spolku Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s., jeho EDUgrantu a nadaci THE VELUX FOUNDATIONS jsme v červnu 2023 obdrželi zásilky obsahující SLS 3D tiskárnu, 3D skener a laserovou řezačku a gravírovačku. 

Tyto tři nové pomůcky doplní stávající FDM 3D tiskárnu a výrazně rozšíří možnosti běžné výuky i činností v rámci odborných kroužků. Naše výuka bude zase o krůček blíže reálnému životu a naši studenti se díky novému pracovišti seznámí s dalšími technologiemi tisku, které se dnes běžně v praxi používají. Kromě běžného tisku (inkoustový, laserový) budou díky novému pracovišti umět používat i 3D tiskárny a naučí se pracovat s laserovým paprskem. 

Na novém pracovišti studenti předměty, které vymodelují v CAD systémech nebo navrhnou pomocí grafických softwarů, vytisknou na 3D tiskárnách nebo je vyřežou pomocí laseru. Také se naučí své grafické návrhy pomocí gravírovačky přenést na různé typy materiálů. Díky novým možnostem propojíme výuku v odborných předmětech více s praxí. 

Konkrétně plánujeme např. následující využití: 

  • Modelování a tisk skořepin aut, robotů, krabiček na čidla a dalších součástek a jejich následné “oživení” pomocí elektrotechnických součástek a programování. 
  • Návrh a tisk postaviček pro využití v animovaných filmech, návrh a výrobu rekvizit pro tvorbu multimediálního obsahu. 
  • Návrh a tisk prototypů různých předmětů a jejich vhodných doplňků na míru (návrh krytu, branding design – logo na výrobek, spojovací součástky a díly na míru). 
  • Grafický návrh a výroba konkrétního přebalu (desky, krabičky, apod.). 
  • Návrh a realizace designové dekorace reklamního předmětu, jedinečného dárku na míru, výroba plaket a upomínkových předmětů apod. 
  • Návrh nebo naskenování předmětu z předlohy, dle typu návrhu výběr tiskové technologie, tisk předmětu nebo výřez na laserové řezačce a následné dotvoření detailů pomocí laserové gravírovačky  (zdobení, písmo, nápisy, apod.). 

Všechny výše zmíněné příklady jsou jen malým množstvím reálné práce, se kterou se naši absolventi v praxi setkávají. Díky novému pracovišti získají studenti technické dovednosti, které jim rozšíří možnosti uplatnění na trhu práce, protože budou umět předmět nejen navrhnout či upravit v příslušných SW, ale i jejich výrobu aplikovat v praxi. 

Děkujeme Eduteamu a nadaci THE VELUX FOUNDATIONS za podporu našeho záměru přibližovat výuku reálnému životu. 

Ing. Miloslava Skalová