O víkendových dnech 14. a 15. března 2015 bylo v okolí budovy školy neobvykle rušno. Tolik aut a chodců bývá k vidění v okolí školy jen výjimečně. Tentokrát návštěvníci nepřicházeli na den otevřených dveří, ale ze zcela jiného důvodu. Hned po vstupu do budovy byli uvítáni houkáním parních a motorových lokomotiv a dalšími zvuky, provázejícími provoz železničních modelů. V budově Střední průmyslové školy v Dobrušce se sešli modeláři z České Skalice se svými kolegy z okolí Dobrušky, aby projeli své modely po domácích kolejištích a pochlubili se návštěvníkům výstavy se svým umem a výsledky svého mnohdy dlouholetého snažení v rámci této svojí záliby.

Umístění výstavy do budovy školy, která se dlouhodobě úspěšně věnuje výuce elektrotechniky a informačních technologií, znamená jistě významnou symboliku, protože zvládnutí těchto oborů je nezbytné k tomu, aby se model vlaku dal do pohybu a dojel po té správné koleji do cíle podle pokynů obsluhy. Na výstavě tak bylo možno zhlédnout jak klasické analogové řízení modelů, tak moderní digitální. Chodbě dominovalo modulové kolejiště v délce 30 m, k jehož digitálnímu řízení je využita bezdrátová technologie wifi a moderní IT vybavení v podobě tabletů a chytrých telefonů. Také proto byly mezi vystavovateli zastoupeny všechny věkové kategorie, od důchodců s několika desetiletími zkušeností s analogovým provozem modelů a elektromechanickým ovládáním až po začínající modeláře juniory, kteří před nedávnem začali navštěvovat základní školu a kterým nedělalo nejmenší problém s mobilem nebo tabletem v ruce sledovat jedoucí vlak a ovládat jeho jízdu z mobilní aplikace. Výstava železničních modelů byla doplněna o práce žáků naší školy a účastníků kroužků z oblasti mechatroniky a modelů technických zařízení.

Také mezi návštěvníky byli vidět příslušníci všech kategorií, nejčastěji rodiče nebo prarodiče s dětmi. Ti starší mohli zavzpomínat na svá modelářská mladá léta a přemýšlet, kam dali své modely z mládí, ti mladší mohli třeba zatoužit zkusit se této zajímavé, ale náročné zálibě věnovat a možná najít nové využití pro své IT vybavení a ti úplně nejmenší si alespoň mohli pohrát s dřevěnou vláčkodráhou, od které je dospělí nemuseli držet v bezpečné vzdálenosti.

Myslím, že po skončení výstavy byl důvod ke spokojenosti na všech zúčastněných stranách, a tak nezbývá, než poděkovat Modelářskému centru Česká Skalice a jejím přátelům z okolí za uspořádání této zajímavé výstavy, těšit se, že se v příštím roce bude výstava v jarním termínu opakovat, a přát si, aby se tato forma spolupráce školy s modeláři stala tradicí.

Ing. Milan Maršík