První středu v listopadu 2021 podnikli žáci ze třídy S4E společně s jejich učitelem Ing. Milanem Maršíkem exkurzi do závodu firmy Grupo Antolin v Lipovce. Tato firma se zaměřuje na výrobu interiérů do vozů značek Seat a Škoda.

Při úvodní instruktáži se skupina žáků seznámila s vývojovým prostředím PLC automatů Siemens a také se standardy programování ve firmě. Tyto nově nabyté vědomosti si mohli vzápětí vyzkoušet na připraveném „dopravníčku“ s písty a tlačítky.

Praktická výuka trvala celkem 3 hodiny a zahrnovala i předání osobních zkušeností přednášejícího, dlouholetého zaměstnance firmy. Ten byl také ochoten zodpovědět jakékoliv dotazy a tím programování dopravníku usnadnit.

Veškeré zmíněné informace jsou velmi důležité pro pochopení chodu firmy a nastiňují možnou práci budoucích absolventů.

Jan Vařil, S4E