Období letních prázdnin je čas, kdy škola ožívá činností řemeslníků různých profesí i svépomocnou činností vlastních zaměstnanců. Během letošních prázdnin probíhá malování vnitřních prostor školy, opravy vnějších omítek, údržba oken a oprava hromosvodů.

Nezbývá, než věřit, že všechny termíny budou dodrženy a budova školy bude připravena přivítat na začátku školního roku stávající i nové studenty a zase o trochu lépe sloužit všem svým uživatelům.

Vedení školy