V rámci spolupráce s firmou ECOM proběhlo dne 26. 10. 2016, tak jako předešlé roky, odborné školení pro vývojáře zařízení založených na mikropočítačích. Kromě akvizice firmy Atmel firmou Microchip a novinek v sortimetu Ecomu, zazněly další zajímavosti z oblasti mikropočítačové, ale i analogové techniky.

Ing. Jiří Vintera