V rámci spolupráce s firmou ECOM proběhlo dne 29. 10.2015, tak jako předešlé roky, odborné školení pro vývojáře hardwaru postaveného na mikropočítačích. Tentokrát bylo zaměřeno na technologie pro IoT (internet věcí). S tím souvisely komunikační moduly Wi-Fi, BlueTooth, na frekvencích 433 a 868 MHz,… Odpoledne byly představeny vybrané nové analogové obvody a novinky firmy Microchip.

Ing. Jiří Vintera