V rámci spolupráce naší školy s firmou B+R Automatizace nás 8. 12. 2015 navštívil aplikační technik této firmy pan Přibyl. Pro žáky 4. ročníku oboru Elektrotechnika připravil informace o produktech a postupech, určených pro projekty moderní průmyslové automatizace, zaměřené na řízení pohonů, integrovanou bezpečnost, vizualizaci a možnosti komunikace. Zmínil i možnosti při řízení a monitorování v energetice. Tato prezentace, doplněná příklady z praxe a vlastními dlouholetými zkušenostmi v této oblasti, vhodně doplnila a podpořila výuku odborných předmětů a věříme, že i pomůže našim budoucím absolventům v jejich rozhodování o dalším směřování svého profesního vývoje při dalším studiu i uplatnění v praxi. Budeme rádi, když tuto formu spolupráce dokážeme v budoucnu udržet a dále rozvíjet.

Ing. Milan Maršík