Dva týmy našich studentů ze tříd T2B a T3B se účastnily půlročního projektu, který vyhlásila společnost Post Bellum a nazvala ho „Příběhy našich sousedů“.

Týmy měly za úkol v době od října 2018 do března 2019 najít ve svém blízkém okolí zajímavého spoluobčana, do jehož života významně zasáhlo dvacáté století. Hlavním cílem bylo vymyslet natočit a následně zpracovat rozhovor.

Technické práce probíhaly v našem skvěle vybaveném multimediální studiu, zde studenti sami zvládli střih, mixy i titulky. Výsledkem se stalo minutové a pětiminutové video, které v závěru posuzovala odborná porota.

Poslední úkol obnášel připravit závěrečnou prezentaci a obhajobu projektu. Nastala série sepisování, proškrtávání a přezkušování přednesu. Vše ale zdárně zvládli a dne 29.3.2019 proběhl slavnostní večer na půdě Univerzity Hradec Králové. Nesl se v duchu veřejné prezentace jednotlivých projektů před zaplněnou aulou hradecké univerzity, kdy v první čestné řadě zasedli konkrétní pamětníci se svými blízkými. Diváky, pamětníky a studentské týmy přišel pozdravit hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, ředitel východočeské pobočky Paměti národa Tomáš Heller dále pak náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, ředitelka Centra uměleckých aktivit Impuls Martina Erbsová a děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové František Vaníček.

Mezi prvními třemi jsme se nakonec neumístili, ale nevadí, studenti odvedli velký kus práce a zbyl za nimi významný příběh, který již nikdy nebude zapomenut. Za což jim náleží poděkování. Našim pamětníkům patří velký dík za ochotu svěřit nám důležité momenty svého nelehkého života.

Vrcholem pro nás všechny pak byla veřejná prezentace projektu dne 17.4.2019 v dobrušském  kině. Za účasti studentů naší školy, základních škol z Dobrušky a okolí, zástupců města a i našich pamětníků. Za zdařilou atmosféru i průběh děkujeme. A Pokud Vás projekt zaujmul, můžete se s ním seznámit i v Dobrušce.

Ve dnech 23.5.2019 až 6.6.2019 bude v Dobrušce umístěna výstava s konkrétními Příběhy našich sousedů. Závěrečné ukončení proběhne pak 6.6.2019 v prostorech SPŠelit, kde bude i veřejná projekce jednotlivých medailonků. Jste tedy srdečně zváni.

Mgr. Naďa Pochobradská