Ve středu 15. září měli žáci druhých a třetích ročníků možnost zúčastnit se jedinečné akce Putování s hendikepem. Smyslem akce bylo ukázat těmto mladým lidem, jak se žije nevidomým. Podobné projekty jsou vždy velice zajímavé, protože nám umožňují nejen o nevidomých lidech slyšet, ale zároveň si vyzkoušet některé rutinní úkony, které jsou pro nás „koukavce“ snadné, avšak pro slepého člověka to může být nepředstavitelně náročná činnost. O akci Putování s hendikepem napsal žák druhého ročníku, Dušan Pražák.

Dušan Pražák (T2A): „Na jednom ze stanovišť byla paní Renata Moravcová s asistenčním psem, která je nevidomá. Vyprávěla příhody a zkušenosti, které v životě prožila. Tyto poznatky pro nás byly velmi zajímavé a přínosné do naší budoucnosti, jelikož nás poučila například o tom, jak se k nevidomým chovat.

Na dalších stanovištích si žáci mohli vyzkoušet být na nějaký čas nevidomí a zkoušet každodenní činnosti, jako například nalévat vodu do hrnku, chodit po terénu s překážkami, změřit si tlak a váhu speciálními přístroji, počítat peníze, podepsat se, zjistit obsah skleničky pomocí pouhého čichu, psát na psacím stroji pro nevidomé nebo číst Braillovo písmo.“

Věřím, že si naši žáci budou při setkání s nevidomým člověkem jistější. Budou vědět, jak ho mají správně oslovit (třeba i s nabídkou pomoci), ale zároveň se třeba lépe vcítí do jeho náročné životní situace. Zároveň byla tato akce ukázkou neuvěřitelné a inspirativní odvahy nevidomých lidí, kteří pomáhají ostatním, ačkoliv sami musí každý den hledat své světlo ve tmě. Bylo nám ctí.

Bc. Michaela HerclíkováDušan Pražák, T2A