Vedení školy vyslyšelo nářky předchozích generací studentů  a kabinetu TEV na dlouhodobě neudržitelný stav materiálního zabezpečení školní posilovny. Posilovna vznikla svépomocí z původních prostor skladů materiálu pro výuku odborných předmětů. Spousta našich absolventů si ještě pamatuje dobu, kdy se v rámci výuky tělesné výchovy přenášeli tisíce součástek a ostatního materiálu až na půdu školy, abychom mohli svépomocí vybudovat posilovnu pro zájemce z řad studentů školy. Trvalo nám to tehdy celý týden a měli jsme nakonec strach, aby to  stropní konstrukce vydržela. S využitím vlastních sil jsme na tehdejší dobu udělali dost práce. Vše se hodilo.

V tělocvičně jsme vybourali 4 kusy ribstolů, zkrátili je na požadovanou výšku a umístili do posilovny,  na podlahu se pro odhlučnění hodily  hobra desky ze skladu, v dílnách se vyrobili stojany na činky a bench-press. Paní Školníková, která nám prostory jako správkyně skladu z dobré vůle uvolnila  ušila závěsy a záclony, podlahu přikryly starší  koberce z klubovny. S Ing. Sokolem jsme dovezli z Hradce Králové posilovací lavice a činky. Školní Škoda 1203 kvílela pod nákladem vybavení a stále jsme sledovali ve zpětném zrcátku, zda za námi něco nezůstává ležet na silnici po případném propadu zrezivělou podlahou nákladního prostoru. Dílo se podařilo, posilovnu jsme otevřeli poslední den školy před vánoci.

Časem a  opotřebováním přestala posilovna vyhovovat nejen vybavením, ale i z hlediska bezpečnosti. Na tuto situaci upozorňovali i sami studenti. Proto jsme ve spolupráci s vedením školy přistoupili k její rekonstrukci. Podíleli se na ní naši současní studenti pod vedením pana Uhlíře. Ve fotogalerii máte možnost se o tom přesvědčit.

Za kabinet TEV… Mgr. Milan Pohl