Průmyslový robot KUKA, který škole pro výukové účely darovala firma Škoda Auto ze svého závodu v Kvasinách, začíná po svém desetiletém působení ve výrobě karosérií automobilů pomalu ale jistě sloužit při odborné praktické výuce studentů v naší škole.

V minulých týdnech probíhalo jeho mechanické ustavení a upevnění na novém působišti, přičemž vzhledem k jeho hmotnosti, která je podobná jako hmotnost automobilu, na jehož výrobě se podílel, a variabilnímu těžišti bylo třeba vše provést důkladně a nic nezanedbat. Vzhledem k jeho předchozímu transportu a instalaci na novém pracovišti bylo třeba provést jeho oživení a justáž jednotlivých polohovacích os. S obojím nám významně pomohli pracovníci údržby robotů ze závodu ŠA v Kvasinách, zejména p. Tomáš Zilvar, absolvent naší školy v roce 2002. Za toto vše přísluší naší partnerské firmě Škoda Auto velké poděkování.

Nyní již se mohou naši studenti technických oborů seznamovat s činnostmi, které některé z nich možná zaujmou natolik, že se jim budou v budoucnu věnovat na profesionální úrovni. Robot umožní seznámení s praktickým řešením řízení elektrických pohonů pro přesné polohování, s používanými souřadnicovými systémy, způsoby navádění nástroje na požadované polohy a prostorové orientace při interaktivním on-line programování a definování dráhy pohybu nástroje robota v jeho pracovním prostoru. Samozřejmě, že jedním z „nástrojů“ může být například fix a pohybovat se může definovaným způsobem po „obrobku“, kterým bude rovinný povrch keramické tabule. Další modely obrobků pak umožní pohyby nástroje v prostoru s využitím všech šesti stupňů volnosti pohybu nástroje robota a různě definovaných drah v prostoru.

Ukázky činnosti průmyslového robota v brzké budoucnosti nabídneme v rámci zážitkových hodin a tematických návštěv i našim spolupracujícím základním školám, abychom u jejich vycházejících žáků pomohli probudit zájem o technické obory a usnadnili jim výběr orientace své budoucí profesní kariéry.

 Ing. Milan Maršík