Jsme rádi, když se naši absolventi na svoji školu vracejí. Někdy je taková návštěva výsledkem shody příznivých okolností. Jako třeba nedávno, kdy partnerská firma ČEZ v rámci nabídky zaměstnání našim vycházejícím studentům vyslala na toto náborové setkání svého zaměstnance, pana Jana Pitharta, který naši školu absolvoval v roce 2003. Samozřejmě nás napadlo této šťastné náhody využít, a tak vznikl tento rozhovor.

 1. Jste absolventem SPŠE Dobruška. Když se ohlédnete zpátky, co vám škola nejvíce přinesla? Na co rád vzpomínáte?Příchod na SPŠE jsem vnímal jako velkou životní změnu už proto, že jsem bydlel na internátě. Zde jsem se také seznámil s novými kamarády. Studium mě až na některé výjimky bavilo od začátku. Od dětství mě zajímala energetika a silnoproud. To ale neznamená, že znalosti z oblasti IT pro profesní život nejsou důležité. Naopak, velice úzce se prolínají. Chvíli mně trvalo, než jsem si uvědomil, že obsah jednotlivých odborných předmětů spolu úzce souvisí a předměty navazují na sebe. To se později ještě více potvrdilo při studiu na VŠ.

  Obecně mě odborné předměty bavily. A pokud byly propojené s nějakou exkurzí, kde bylo vidět, že teorie někde v praxi opravdu funguje, bylo to o to více přínosné. Důležité je, aby se studenti naučili o dané věci přemýšlet a pochopili podstatu problematiky. V neposlední řadě je nezbytné znát a umět používat alespoň jeden cizí jazyk. Proto s vděčností vzpomínám na paní učitelku Mužíkovou, která mě naučila domluvit se anglicky.

 2. Kde dnes pracujete?Po dokončení studií jsem byl přijat do společnosti ČEZ, konkrétně ČEZ Distribuční služby (dříve ČEZ Měření). Absolvoval jsem výběrové řízení a z pozice praktikanta jsem se dostal až na současnou pozici vedoucího oddělení Měření CS. Nyní zodpovídám za oblast servisu měřicího zařízení pro domácnosti a malé podnikatele v regionu východ. Ve společnosti ČEZ pracuji šestým rokem a jsem rád, že moje představa o zaměstnání v době studia se naplnila.
 3. Jak náročné bylo výběrové řízení do společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.?Nemohu říct, že výběrové řízení bylo náročné. Říká se, že štěstí přeje připraveným. Bylo to moje první výběrové řízení v životě. Jistá dávka nervozity se dostavila, ale dalo se to zvládnout. Překvapilo mě například, že budoucí vedoucí se zajímal nejen o to, zda splňuji kritéria pro danou pozici, ale i o to, jaký prospěch jsem měl z jednotlivých předmětů ze státnic na VŠ. Nicméně rozhodují i jiné faktory než jen odborné znalosti, například praxe, organizační schopnosti, zahraniční pobyty, zkrátka je dobré, aby uchazeč dokázal prodat vše, co nabízí.
 4. Skupina ČEZ je česká polostátní firma. Potřebujete pro práci znalost cizích jazyků?Znalost je výhoda. Nepotřebuji angličtinu každý den, ale čas od času ano. Jednou je to konference, jindy zase odborný článek. Jsou u nás pracovní pozice, kde bych se bez nativní znalosti neobešel.
 5. Jak vypadá váš typický pracovní den?Nelze říct, že mám typické pracovní dny. Většinu času pracuji v kanceláři u PC. Dohlížím, zda vše probíhá dle dohodnutých plánů. Musím být vždy připravený řešit aktuální události. Zjišťuji nedostatky v procesu a snažím se je napravit. Musím umět předat požadavky z vyššího managementu až na jednotlivé terénní pracovníky a následně prověřit, zda se všichni nové postupy naučili správně aplikovat. Region východ je poměrně rozlehlý, občas strávím hodně času i za volantem. Značnou část pracovní doby zaberou porady a jednání. Musíme si umět předávat zkušenosti mezi sebou, abychom docílili, že jednu věc dělají všichni shodně.
 6. Co člověk potřebuje, aby se vypracoval z řadové pozice na manažerskou pozici, jakou teď zastáváte?Pokud svěřenou práci dělám rád a svědomitě, dříve nebo později si toho dobrý vedoucí všimne. Druhá věc je, zda je potenciál růstu. Další pozice mi byly nabídnuty v době, kdy jsem o postupu ani neuvažoval. Měl jsem trochu obavy, jestli nabízený postup zvládnu. Pracuji ale ve výborném kolektivu. Pokud něco nevím, nebojím se zeptat a naopak svoje znalosti rád poskytnu tomu, kdo je zrovna potřebuje. Vždy se mezi sebou dokážeme shodnout.
 7. Co vás na vaší práci nejvíce baví?Rozmanitost svěřených úkolů. Někdo by mohl říct, že provádíme servis „jen na elektroměrech a spínacích prvcích“. To s sebou ale přináší poměrně hodně oblastí k řešení. Musíme garantovat nařízení ERU, poskytnout co nejkvalitnější službu zákazníkovi a v neposlední řadě zvládnout vyřízení stížností a reklamací. Baví mě práce s lidmi. Každý je jiný a musím umět vycházet se všemi.
 8. A co vás naopak nebaví?Občas mě mrzí, že jednoduchá řešení problému se vlečou. Platíme nemalé obnosy za IT support, ale jeho kvalita někdy pokulhává a to s sebou nese zásadní problémy do pracovních procesů. Někdy se potýkám s nedostatkem času, ale ve většině případů jde o to, umět si zorganizovat čas.
 9. Co byste poradil studentům, kteří by se vás přišli zeptat, jak se na práci v ČEZu připravit?Je důležité, na jakou pozici se bude hlásit. Každý absolvent si musí umět přiznat, že sice má hotovou školu, ale učit se i nadále novým věcem je zcela nezbytné. Musí umět základní problematiku elektroenergetiky – výroba, přenos, distribuce elektřiny. Velice důležité je umět pracovat s PC a balíkem office (ostatní interní SW se kdykoli doučí). Nesmí se bát vystoupit se svým názorem před kolegy nebo zákazníky a zároveň musí umět své argumenty obhájit.

Ing. Milan Maršík