Vzhledem k nejistému vývoji koronavirové situce ve školním roce 2021/2022 jsme se rozhodli, že lyžařský výcvik  2. ročníků bude s denním dojížděním.

V termínu od 14. 2. do 18. 2. 2022  nám domov mládeže poskytl prostory pro „lyžárnu“ a společenskou místnost pro výuku teorie. Každé ráno jsme se zde scházeli a společně jsme odjížděli na výcvik přistaveným autobusem. Zpět do Dobrušky jsme se opět vraceli objednaným autobusem.

V pondělí 14. 2. proběhl výcvik na běžkách v okolí  Šedivin a  Prázovy boudy. Na „ Prázovce“ jsme měli předem domluvenou polévku, na kterou jsme si zašli během pauzy na oběd.

Od úterý do čtvrtka proběhl výcvik na lyžích a na snowboardu.

Závěrečný  půldenní turistický výlet na běžkách se jel od Masarykovy chaty na Bukačku a dále přes Bunkrovku dolů do Deštného k Národnímu domu a přistaveným autobusem zpět do Dobrušky.

Poděkování patří panu Mgr. Pochobradskému, který nám ve čtvrtek po výcviku udělal přednášku na téma Horská služba a nebezpečí hor. Někteří chlapci si mohli vyzkoušet i vyhledávání zasypaného předmětu ve sněhu.

Dále děkujeme majitelům Prázovy boudy za polévku, kterou nám uvařili, přestože měli zavírací den, a firmě AUTOŠKOLA & AUTODOPRAVA JARKOVSKÝ, která nám pokaždé ve stanovenou dobu přistavila autobus.

 text: Mgr. Simona Pohlová

foto: Jakub Kotlář, Mgr. Naďa Pochobradská, Mgr. Simona Pohlová, Mgr. Milan Pohl