Dne 24.2.2016 navštívili naší školu zástupci Technické univerzity v Liberci, fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, aby studenty tříd E4 a T4A seznámili s možnostmi studia na této univerzitě.

Technická univerzita v Liberci nabízí studijní programy v oblasti strojírenství, textilního průmyslu, ekonomie, učitelství mechatroniky, informatiky a vybraných přírodovědných oborů (nanotechnologií) aj. Studium je založené na individuálním přístupu pedagogů ke studentům, disponuje vlastním vědecko-výzkumným centrem a odpovídajícím technickým zázemím včetně vš. kolejí hodnocených nejlépe v ČR.

Na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií lze studovat moderní technologie řízení mechatronických systémů, inženýrskou informatiku a její uplatnění v přírodních vědách, nanotechnologie apod. Její absolventi tak nacházejí uplatnění v průmyslu, ve společnostech zabývajících se problematikou IT, výzkumných institucích, školství a v dalších službách jako finančnictví či zdravotnictví.

Zástupci univerzity našim studentům předvedli některé studentské práce – funkční robotickou ruku či dálkově ovládaného robota (pavouka).

Zároveň studenty obou tříd informovali o předpokladech přijetí studia na tuto univerzitu a seznámili je s  termíny přijímacích zkoušek.

Věřím, že přednáška byla pro naše žáky přínosem.

Ing. Pavel Skalický