Ve dnech 2. a 3. 10. 2009 se Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií Dobruška zúčastnila Výstavy středních škol regionu Kladské pomezí s názvem PROFUTURO v Náchodě. Pro školu to byla příležitost představit svoje studijní obory návštěvníkům z řad veřejnosti, zejména žákům 9. tříd základní školy a jejich rodičům, i výchovným poradcům škol a zástupcům firem.

Zástupci školy mohli na této výstavě prezentovat i výsledky svého úsilí o rozšiřování spolupráce s firmami z regionu, která se projeví mimo jiné ve vybavení laboratoří a dílen školy a v náplni praktické výuky v souladu s potřebami firem, v možnostech absolvování výrobní praxe žáků a rozvoje schopností talentovaných studentů školy na pracovištích firem a v důsledku i v uplatnění absolventů školy na pracovních místech ve firmách našeho regionu. Vedle stánku školy se prezentovala i firma ATAS Náchod, která se školou v současné době jedná o vzájemné spolupráci a jejích formách. Došlo tedy i na jednání o detailech nejbližších aktivit spolupráce a zazněl stejný dotaz jako u jiných firem, tedy kde jsou naši každoroční absolventi, že se jich tak málo zajímá o práci ve firmě? Přitom v minulosti našlo nemálo absolventů školy v ATASu své uplatnění, řada z nich na dlouhou dobu spojila s firmou své pracovní působení a profesní růst a i do budoucna nabízí firma absolventům elektrotechnicky zaměřených oborů zajímavé uplatnění na různých odborných pozicích.

Nezbývá než doufat, že se naše škola zapsala do podvědomí žáků a rodičů jako atraktivní možnost pro další studium s dobrou perspektivou budoucího uplatnění a že s mnohými z návštěvníků výstavy se setkáme i na dnech otevřených dveří školy v Dobrušce, které se konají v pátek 13. 11. 2009 a 15. 1. 2010 vždy od 8 do 17 hodin, a nakonec na zahájení školního roku 2010–2011 v prvním ročníku některého ze tří studijních oborů, které škola uchazečům o studium nabízí.

Ing. Milan Maršík