Také letos, druhý rok realizace projektu Královéhradeckého kraje na podporu přírodovědného a technického vzdělávání, jsme uspořádali v návaznosti na činnost zájmových kroužků výjezdní soustředění pro jejich účastníky z řad žáků základních škol v Dobrušce a okolí. Za místo konání jsme zvolili horský hotel Javor v krásném prostředí Malé Úpy v Krkonoších. Při cestě jsme navštívili muzeum československého opevnění – dělostřeleckou tvrz Stachelberg u Trutnova. Nejvíce času na soustředění jsme tentokrát kromě robotů věnovali předvádění fyzikálních experimentů připravených divadlem fyziky ÚDiF, z nichž na některé byl zapotřebí dostatečný prostor a bylo je možné provádět pouze ve venkovním prostředí. Největšímu zájmu účastníků se samozřejmě těšily ty, do kterých se mohli sami aktivně zapojit. Experimenty vyústily ve stavbu funkčních modelů vlastními silami. V nabitém programu soustředění se tak objevily různé zajímavé činnosti, jako radiový provoz, pozorování objektů v UV a IR spektru, ukázky vlastností mikrovln, světla, kapalného dusíku, nebo měření fyzikálních veličin v terénu. Celkově se program soustředění vydařil a každý z účastníků si odnášel spoustu zážitků a nové poznatky nabyté poutavou formou.

Ing. Milan Maršík