Na konci června se vydali žáci 2. ročníku oborů Aplikace počítačů a správa sítí a Aplikační software a multimédia v rámci odborné exkurze do hanácké metropole Olomouce. Za cíl jsme si vytyčili návštěvu Univerzity Fr. Palackého v Olomouci, poznat město a okolí a absolvovat kurz přežití.

Dvoudenní program byl velmi nabitý a zajímavý. Po náročné cestě vlakem plné přestupů, nás nejprve čekalo krátké seznámení s městem, které je velmi bohaté na zajímavé historické události. Například zde došlo k zavraždění posledního Přemyslovce Václava III. či v roce 1848 tu byl mimořádně zvolen císařem nejdéle panující Habsburk František Josef I.

Po prohlídce historického centra, Horního náměstí, morového sloupu Nejsvětější trojice a hledání olomouckých kašen jsme se přesunuli přes Svatý kopeček na pevnost Radíkov, kde nás čekal kurz přežití. Žáci si zkusili střelbu ze vzduchovky na terč, hod bajonety, hledání s detektorem kovů, určování azimutu či transport zraněného. Všichni obstáli na výbornou a užili jsme si přitom i dost zajímavých a vtipných okamžiků.

Druhý den nás čekala návštěva na univerzitě. Navštívili jsme katedru Geoinformatiky (GIS). Tato katedra je poměrně mladá, působí teprve od roku 2001. Je to zajímavý obor, který v sobě spojuje znalosti informatiky, programování a zeměpisu. Řeší mimo jiné budování a aplikace geografických informačních systémů, zpracování dat z dálkového průzkumu Země, tematické a digitální kartografie, modelování prostorových jevů v krajině, územního plánování v GIS aj.

Katedra garantuje prezenční studium v bakalářském oboru Geoinformatika a geografie, na které navazuje studium magisterské i doktorské. Žáci se seznámili s obsahem studia, viděli práci s drony, kartografický 3D tisk a dokonce si sami zkusili práci v mapových programech na počítači. A co bylo pro žáky zajímavé, fakultou nás provázel doktorand, který úspěšně studoval na naší škole, SPŠel.it Dobruška.

Exkurze byla zdařilá a podnětná. A jak ji viděli žáci? Podívejte se na jejich fotoreportáž „Cesta do Olomouce aneb cesta kolem světa.“

Mgr. Naďa Pochobradská, Mgr. Jakub Tláskal a třídy T2A a T2C