Nový školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022Kulturním domě v Dobrušce u autobusového nádraží. Od 8:00 proběhne slavnostní zahájení pro první ročníky, od 08:30 pro druhé, třetí a čtvrté ročníky.

Po slavnostním zahájení se třídy pod vedením svých třídních učitelů odeberou do školy, kde žáci obdrží vstupní informace k novému školnímu roku. Běžná výuka začne v pátek 2.9.2022.

Na zahájení srdečně zveme i rodiče.

vedení školy