Nový školní rok 2023/2024 zahájíme v pondělí 4. září 2023Kulturním domě v Dobrušce u autobusového nádraží. Od 8:00 proběhne slavnostní zahájení pro první ročníky, od 08:30 pro druhé, třetí a čtvrté ročníky.

Po slavnostním zahájení se třídy pod vedením svých třídních učitelů odeberou do školy, kde žáci obdrží vstupní informace k novému školnímu roku. Běžná výuka začne v úterý 5.9.2023.

Na zahájení srdečně zveme i rodiče.

vedení školy