Stejně jako každý rok se i tentokrát konaly praxe pro studenty 2. ročníku. Ty mají za úkol blíže seznámit studenty s povinnostmi, které je budou čekat po vystudování školy.

Při výběru firmy jsem věděl od první chvíle, že bych chtěl projevit svůj zájem o práci ve firmě, která se zaměřuje na výrobu elektronických součástek. To by bylo velikým přínosem, jelikož to souvisí s oborem, který studuji. Bydlím v Novém Městě nad Metují, a proto bylo optimální najít firmu, která se nachází blízko mého bydliště.

Tomuto požadavku odpovídala firma SAB-Trafo, která vyrábí především transformátory . Ihned po přijetí jsem se seznámil s pracovním postupem. Snažil jsem se být zodpovědný a vykonávat práci na sto procent. Ještě více jsem byl překvapen, když mi byla nabídnuta brigáda na léto a šestidenní pracovní cesta do západoněmeckého Hildenu, nacházejícího se přibližně 900 km od Nového Města nad Metují.

Zde probíhalo školení pro montáž převaděčů. Tento výrobní postup bude aplikován na montáž stejných typů převaděčů i u nás. I když práce vyžadovala především preciznost a byla časově náročná, byla dokončena bez větších komplikací.

Na závěr bych chtěl říct, že to byla pro mě určitě skvělá zkušenost. Rozšířil jsem si nejen znalosti, které se mi budou v oboru hodit, ale také komunikaci v německém jazyce, jenž je v přítomnosti velikou výhodou.

Jan Matějů, T2A