Dne 31.3.2016 se studenti T2A a T2B, oborů informačních technologií naší školy zúčastnili exkurze do firmy PZP KOMPLET a.s. v Dobrém.

Naše exkurze začala ve skladu materiálu, polotovarů a hotových výrobků, kde jsme viděli na vlastní oči zajímavé řešení obrovského regálového skladu s pohyblivými regály o výšce cca 10 metrů a celkové hmotnosti 24 tun. Tam jsme také viděli speciální zakládací elektrický vozík s otočným ramenem jak při manipulaci na jednotlivé manipulační buňky regálu, tak na mezipatře ve výšce cca 8 metrů.

Prohlédli jsme si také pracoviště zámečny se dvěma CNC ohraňovacími lisy na tvarování plechů a různých součástí od německé firmy TRUMF, svařovnu se speciálním pracovištěm na sváření velkých nerezových vakuových komor a halu na montáž vakuové techniky. Nejvíce času jsme strávili na montáži, kde se montovaly elektrické rozvaděče a samozřejmě taky očekávaná tepelná čerpadla, protože PZP je největším výrobcem u nás.

Nejvíce nás ovšem zajímaly komponenty řídicího systému regulace čerpadla a jeho ovládání jako. Ve výrobcích firmy se používají jak mikroprocesorové řídicí systémy vlastní konstrukce, vyvinuté „na míru“, tak řídicí systémy na bázi průmyslových PLC a samozřejmě také prostředky pro vizualizaci, obsluhu i dálkovou správu. Udivilo nás, kolik procesorů se v čerpadle podílí na jeho řízení a správné funkci.

Autobus nám zaplatilo SRPŠ naší školy, patří mu poděkovat.

PZP je fakt „špicová“ firma, děkujeme všem.

Žáci T2A a T2B