Společnost OEZ v Letohradě je dlouhodobě jedním z hlavních partnerů naší školy. Elektrické přístroje z její produkce, které jsou v rámci spolupráce každoročně doplňovány a obnovovány, tvoří základ vybavení pro výuku elektrických instalací v našich dílnách. V současné době nás navíc vedení firmy významně podporuje v rámci přípravy oslav 70.výročí založení školy. Proto se také zajímáme o naše absolventy, kteří zde úspěšně působí, a přinášíme rozhovor s jedním z nich. Je jím pan Oskar Novák, který v současnosti pracuje ve společnosti OEZ s.r.o. na pozici vedoucího zkušebny.

 1. Jste absolventem SPŠE Dobruška. Když se ohlédnete zpátky, co vám škola nejvíce přinesla? Na co rád vzpomínáte?
  V roce 1978 jsem dokončil studium na SPŠE v Dobrušce, a to obor zaměřený na elektrické stroje a přístroje, a nastoupil do firmy OEZ Letohrad, pro kterou jsem se nejdříve vyučil jako elektromechanik. Absolvováním SPŠE jsem si rozšířil vědomosti v oblasti elektrických přístrojů, které jsem pak mohl uplatnit nejprve jako konstruktér. Následně jsem přešel do zkušebny a pracoval jako zkušební technik při zkouškách jističů a pojistek. Firmě OEZ  zůstávám věrný a od roku 2002 zastávám funkci vedoucího zkušebny. Samozřejmě na studentská léta mám jen ty nejlepší vzpomínky.
 2. Firma OEZ má německého vlastníka. Potřebujete pro práci znalost cizího jazyka?
  V roce 2007 se stal vlastníkem firmy celosvětový koncern Siemens, který investoval nemalé prostředky do nových technologií a především do vývoje v oblasti středních jističů.  Z důvodu zvýšených nároků na zajištění zkoušek byla vybudována nová část zkušebny, která byla vybavena nejmodernějšími měřicími přístroji včetně zkušebních zařízení. Některé vývojové projekty probíhají společně s kolegy z celého světa a pro vzájemnou komunikaci je nutná znalost anglického jazyka, který je v koncernu Siemens „úředním“ jazykem.
 3. Jak vypadá váš typický pracovní den?
  Náplň mého pracovního dne je velmi rozmanitá. Oddělení zajišťuje dle požadavků zkoušky pro vývoj a obsluhu výroby tak, aby byly dokončeny v požadovaných termínech. Provádím kontrolu nad vykonávanými zkouškami a schvaluji záznamy o provedených zkouškách. Součástí mé práce je komunikace se státní zkušebnou EZÚ Praha. Tato zkušebna vystavuje certifikáty pro naše výrobky. Všechny produkty jsou certifikovány a OEZ na přístroje může umisťovat značku ESČ. Kromě odborné činnosti patří do mé pracovní náplně i práce se zaměstnanci, která je, jak se domnívám, nejnáročnější. Důležitou činností je plánování dalšího rozvoje zkušebny, kapacit technologických zařízení a lidí.
 4. Co člověk potřebuje, aby se vypracoval z řadové pozice na pozici, jakou teď zastáváte?
  Studiem na SPŠE jsem získal základní vědomosti v oboru elektrických strojů a přístrojů, které jsem mohl uplatnit při své práci v OEZ. Pro můj další rozvoj však bylo nutné se v této oblasti dále vzdělávat. Elektrotechnika je v neustálém vývoji, a proto je nutné studovat odbornou literaturu a sledovat trendy v oboru.
 5. Co vás na vaší práci nejvíce baví?
  Je velice zajímavé a velmi vzrušující provádět zkoušky na nově vyvíjených přístrojích, kde se ověřují teoretické předpoklady a konstrukční návrhy. Všichni pak netrpělivě očekávají výsledek zkoušek. Rád také využívám nových zkušebních metod a hodnocení zkoušek.
 6. A co vás naopak nebaví?
  Přiznám se, že některé činnosti nejsou mými oblíbenými. Určitě mezi ně patří některé administrativní činnosti. Přesto je i tato práce pro běžný chod firmy velice nutná.
 7. Co byste poradil studentům, kteří by se vás přišli zeptat, jak se na práci v OEZ připravit?
  Studenti, kteří projeví zájem o práci ve firmě OEZ, by měli prokázat jak odborné znalosti, tak i jazykovou vybavenost především v angličtině. Ve společnosti OEZ naleznou uplatnění vzdělaní lidé, kteří mají zájem o to, co dělají, a jsou ochotni se nadále vzdělávat. Potom jim u nás nabídneme zajímavou perspektivu.

Ing. Milan Maršík