Dozvěděli jsme se, že nedávno zemřela dlouholetá učitelka naší školy Vlasta Marková – Vondráčková. Byla členem učitelského sboru dlouhých 36 roků v letech 1967 – 2003. Čest její památce.

vedení školy