Distribuční maturita je třídenní stáž pro studenty a studentky partnerských škol Skupiny ČEZ zaměřená na distribuci elektrické energie.

Obsahem jsou zajímavé přednášky a besedy zaměřené na distribuci elektrické energie doplněné o exkurze do provozů společnosti. Kromě teorie se studenti mohou těšit i na zábavné soutěže, setkání se zaměstnanci a závěrečný vědomostní test s vyhlášením Krále Distribuční maturity. V tomto školním roce se stáže zúčastnili tři studenti maturitního ročníku oboru Elektrotechnika: Václav Javornický, Martin Morávek a Jan Lelek.

„Ráno jsme byli přivítáni na centrále společnosti ČEZ distribuce v Hradci Králové. Odborné přednášky nás seznámily s hlubším fungováním jednotlivých částí ČEZu. Jejich nedílnou součástí bylo i téma budoucího rozvoje a inovací. Některé projekty se již realizují a jiné jsou zatím jen v podobě plánů.  Také jsme měli možnost navštívit rozvodnu s transformátory 400/110kV v Neznášově, včetně odborného výkladu. Dalším zajímavým bodem stáže byla prohlídka techniky ČEZ distribuce. Závěrem jsme absolvovali odborný test ze znalostí, které jsme v posledních třech dnech získali. Sám za sebe považuji tuto příležitost za velmi obohacující a jsem velmi rád, že jsem se stáže mohl zúčastnit. Je to jedinečná možnost podívat se, jak v praxi funguje distribuční soustava,“ nadšeně sdílí svoje zážitky Václav Javornický.

Za S4E Václav Javornický a Mgr. Petra Novotná