Na konci září se v polské Wroclavi konala mezinárodní soutěž Cybertron, v níž školu reprezentovali naši nejlepší programátoři Lukáš Hájek a Peter Fiala.

První den byli všichni účastníci rozlosováni do týmů tak, aby v každém týmu byla zastoupena jedna národnost (Češi, Slováci a Poláci). Dle získaných map areálu a formou velmi podobnou Scavenger Hunt jsme plnili úkoly zaměřené na získání přihlašovacích údajů do systému soutěže. Odměnou za vynaložené úsilí byl lodní výlet pro řece Odře spojený s barbecue. Využili jsme možnosti pouštět přes audiosystém české písničky a dokázali jsme tak roztancovat celou loď a navodit skvělou atmosféru.

Další dny už byly více pracovní. Nadřazeným tématem všech úloh byla kybernetická bezpečnost. Akci nazvanou Capture The Flag‘ tvořil systém logických úloh, které se dotýkaly hackování, osintu aj. Úlohy nebyly vůbec jednoduché, ale oba máme výzvy rádi. Opět jsme se naučili něco nového, získali mnoho cenných zkušeností a rozšířili si tak i své odborné znalosti a dovednosti, např. z binární soustavy.

Účasti na Cybertronu si moc vážíme, jsme rádi za nová přátelství a budeme vzpomínat na vřelou pohostinnost sousední země a krásy polské Wroclavi.“

Peter Fiala a Lukáš Hájek, třída T4A

(Pozn. Scavenger Hunt – hra v týmech, kdy se tým pomocí navazujících úkolů snaží najít poklad/ cenu jako první. Osint – zjišťování digitálních stop definované entity; jeden z možných směrů, zdroj: https://www.informacnigramotnost.cz/skoleni-workshopy/open-source-intelligence-osint/