Soutěž, kterou pořádá W&Art, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká centra společně s Královéhradeckým krajem, dospěla do závěrečné fáze.

V jarních měsících loňského školního roku  jsme do kategorie fotografie přihlásili práci Michaela Těžkého, který byl žákem 1. ročníku oboru Aplikační software a multimédia.

Do kategorie  kresba jsme přihlásili práci, kterou vytvořil kolektiv ve složení Dominique Práchenský, Veronika Broulíková a Martina Vomáčková. Všichni autoři byli žáky 3. ročníku oboru Aplikační software a multimédia.

Fotografie Michaela Těžkého nazvaná Město budoucnosti byla vybraná do evropského kola.

Kresba kolektivu nazvaná Naslouchání generací byla 5. 10. oceněna odbornou porotou na vernisáži,  která se konala v prostorách Krajského úřadu v Hradci Králové. Vernisáž jsme měli možnost navštívit a osobně si převzít ocenění.

Práce autorů vidíte na fotografiích.

Mgr. Simona Pohlová