Ve středu, dne 9. listopadu 2022, jsme společně s ředitelem Ing. Milanem Maršíkem a panem učitelem Ing. Františkem Jakubcem navštívili firmu STARMON, s.r.o. v Chocni.

Firma se specializuje na zabezpečovací zařízení, informační zařízení a venkovní displeje hlavně pro České dráhy a metro. Dále nabízí diagnostická zařízení, vytyčování sítí, ale i okna a dveře.

Když jsme dorazili na místo, ihned nás uvítal lektor, který nás provázel po celou dobu návštěvy. Nejprve jsme pořídili třídní fotku před budovou a poté jsme se odebrali do zasedací místnosti, kde na každého čekala láhev s vodou, firemní blok, katalog a propiska.

V zasedací místnosti jsme strávili dobré 2 hodiny zajímavými prezentacemi o tom, jak firma funguje, čím se zabývá a co vyrábí. Dozvěděli jsme se (mimo jiné) o možnosti práce ve firmě během studia.

Po prezentacích jsme se vydali před budovu na polygon, kde se cvičí jejich zaměstnanci na vlastních zařízeních. Poté jsme se již odebrali do autobusu na cestu zpět ke škole.

Kryštof Kleiner, S4E