Na začátku ledna se naše třída T4A vypravila na exkurzi do náchodské firmy ATAS. Firma se v Náchodě zabývá výrobou elektromotorů už od roku 1928. V roce 1948 byl ATAS znárodněn a obchodní jméno bylo změněno na MEZ Náchod. Národní podnik zachoval koncepci původního výrobního programu, zaměřoval se na výrobu malých elektrických točivých strojů. Po roce 1989 byl podnik privatizován a v roce 1994 se závodu vrátilo jméno ATAS.

ATAS je firma specializující se na výrobu elektromotorů, což jsou základní stavební bloky pro elektromotory. Elektromotory jsou všude kolem nás, od domácích spotřebičů až po těžké průmyslové aplikace. ATAS se zaměřuje na výrobu elektromotorů všech druhů a velikostí, což znamená, že v jejich továrně se nachází mnoho různých strojů a technologií, aby mohli vyrobit celou řadu produktů.

Vstoupili jsme do závodu, kde nás okamžitě uvítali a seznámili s bezpečností během exkurze. Rozdělili jsme se na 2 skupiny a naše skupina šla přímo k výrobě. Po přesunu do jedné z výrobních hal plné strojů, jako byly například lisy, nám byl vysvětlen strohý postup výroby základních komponentů elektromotorů (jak se hliníkové plechy slité ve slévárně lisují k sobě a jak následně putují do další části výroby, kde jsou tyto komponenty dále zpracovávány na dalších strojích, aby se vytvořily jednotlivé části elektromotorů). Díky tomuto procesu jsou komponenty velmi přesné a mají vysokou kvalitu.

Následně jsme viděli, jak se jednotlivé části spojují dohromady. Viděli jsme, jak se namotávají cívky a jak se připravují ostatní komponenty, aby vytvořily kompletní elektromotor. Také jsme zjistili, že i přes moderní stroje je značná část výroby stále prováděna ručně, i přesto je každý elektromotor velmi precizně sestaven. Avšak musí být pečlivě otestován, aby se zajistilo, že bude fungovat správně. Ukázali nám také testovací zařízení, které umožňuje testovat parametry jako výkon, účinnost a teplota.

Ke konci exkurze jsme se dozvěděli více o tom, jak ATAS vyvíjí snahu minimalizovat množství odpadu, které produkuje, a recyklovat co nejvíce materiálu. Mimo jiné se firma pokouší minimalizovat svou spotřebu energie a vody, aby mohla snížit svůj dopad na životní prostředí. V závěru celé exkurze jsme viděli krátký dokument, nebo spíše poučné video, o celé firmě, o jejím vzniku a rozvoji od založení po současnost.

Návštěva firmy ATAS byla velmi poučná a ukázala nám, jak se vyrábí elektromotory, které jsou nezbytné pro mnoho aspektů našich životů, a jak je složité takováto zařízení vyrobit.

Marek Hobza, T4A

Třída T4A na exkurzi v náchodské firmě ATAS