V první polovině září se třída T4A vydala na svou poslední velkou exkurzi, a to do Brna. Během naší exkurze jsme měli příležitost přenocovat na vysokoškolských kolejích JAK Mendelovy univerzity, kde na nás dýchla vysokoškolská atmosféra.

Prvním bodem exkurze hned po příjezdu do Brna byla návštěva firmy Thermo Fisher Scientific, která se zaměřuje na vývoj a výrobu špičkových vědeckých přístrojů, jako jsou elektronové mikroskopy a spektrometry. Jelikož výroba mikroskopů vyžaduje vysokou úroveň čistoty, museli jsme být vybaveni ochrannými pomůckami, abychom zajistili čistotu a udrželi pracovní prostor firmy nepoškozený. V rámci návštěvy Thermo Fischer Scientific jsme měli příležitost setkat se s absolventem naší školy. Toto setkání nám ukázalo, že i my, studenti, můžeme dosáhnout velkých úspěchů a dotáhnout to daleko.

Další den ráno jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina, která preferuje robotizaci a automatizaci, vyrazila do firmy Kinali. Vyzkoušeli jsme si manipulaci s robotem Aubo, nahlédli do výroby tiskových spojů a čipů a popovídali s odborníky přes vývoj softwaru, kteří nám maximálně přiblížili náplň své práce. Druhá skupina vyrazila do firmy Kyndryl, kde nás čekaly přednášky typu: čím se firma zabývá, jak funguje Mainframe a jak na správné CV. Velkou výzvou pro nás byla jedna celá přednáška v angličtině. S přehledem jsme ji zvládli a vedli s odborníkem z HR v angličtině i diskuzi. Obě dvě firmy si pro nás připravili workshop na téma „Jak se připravit na pracovní pohovor a jaké možnosti nás po střední škole čekají.“ Dovolili nám tak nahlédnout do škály možností budování naší kariéry. Když se obě skupiny znovu setkaly, zavítali jsme společně do technického muzea a díky expozici Není TESLA jako Tesla zaskočili do historie technického pokroku minulého století.

Poslední den exkurze jsme navštívili Fakultu informačních technologií VUT, kde nás přivítali sami studenti fakulty a provedli nás po kampusu. Připravili si pro nás i tři zajímavé workshopy, a to z oblasti biometriky, 3D tisku a AI. Také nám naši průvodci představili možnosti studia a realizace. Velmi přínosné bylo i setkání s dalším absolventem naší školy, který je součástí výzkumného týmu.

Za všechny spolužáky bych chtěl říct, že naše exkurze byla úspěšná a přinesla nám mnoho pozitivních a krásných zážitků. Slunečné počasí nám dopřálo ideální podmínky pro průzkum Brna a našich cílů a všichni jsme si ty tři dny maximálně užili.

Jakub Čihák, T4A