V letošním školním roce byl v naší škole zaveden nový vyučovací předmět s názvem Kybernetická a sociální bezpečnost. K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě vzrůstajících hrozeb kybernetických útoků a nedostatečné mediální gramotnosti mezi lidmi.

Naši pedagogové absolvovali spousty školení a workshopů včetně Festivalu mediálního vzdělávání v Praze a semináře od JSNS (Jeden svět na školách). Přijali jsme výzvu se tomuto tématu s našimi žáky věnovat a nový vyučovací předmět byl na světě.

I když se jedná o pilotní projekt, již teď můžeme s jistotou říci, že se u žáků těší velké oblibě a bylo by skvělé tato témata postupně prolnout do všech předmětů. Z očekávání studentů plyne, že oni sami prožívají pocity ohrožení při pohybu na internetu a chaos v nepřeberném množství informací, které se na ně valí z různých médií. A nejsou v tom sami. Proto jsme se rozhodli se tomuto tématu věnovat natolik, jak jen je to z časové dotace komplexní výuky možné.

Zabýváme se tématy jako je kritická analýza mediálního obsahu, funkce médií, jejich etické a kulturní aspekty, kyberšikana, bezpečnost počítačových sítí nebo i tvorba prezentací a komunikační dovednosti.

Momentálně tento předmět vyučuje pět kvalifikovaných pedagogů, a to i v tandemové výuce. Jsme zcela přesvědčeni o tom, že je to krok správným směrem a doufáme, že nám všem napomůže k většímu pocitu bezpečí v naší společnosti.

Mgr. Petra Novotná