8. 2. 2023 se několik našich studentů zúčastnilo náborové akce Policie ČR, a to zkoušky fyzické zdatnosti, která se skládá z člunkového běhu, kliku vzpor ležmo, celomotorického testu a běhu na 1000 m. To vše na čas a na počet provedených cviků, za které uchazeči získávají body. Maximum získaných bodů je 80 a pro splnění testu fyzické způsobilosti pro výkon práce u Policie ČR je nutné získat minimálně 36 bodů s podmínkou minima 4 bodů z každé disciplíny.

Tyto testy jsou velice náročné, ale naši studenti předvedli vynikající výkony. Z 11 by jich prošlo 9, a ti také obdrželi certifikát, který je platný 1 rok. Jinými slovy, pokud by se potencionální uchazeči rozhodli pro povolání u Policie ČR, do jednoho roku nemusí fyzické testy opakovat. Nejúspěšnějším studentem byl Matyáš Novotný ze 4. ročníku, který byl i oceněn za nejlepší výkon ze všech více než 30 zúčastněných.

Jsme rádi, že náboráři dovolili i studentům třetích ročníků vyzkoušet si tyto testy. Ti tím získali povědomí o tom, jak uspět v procesu přijetí do služebního poměru u bezpečnostních složek, měli možnost si s policisty popovídat o všem, co je v tomto oboru zajímá, a již teď se mohou rozhodovat, jak s těmito informacemi naloží. Fyzickým testům samozřejmě ještě předchází test posouzení jejich psychologické způsobilosti a následuje zdravotní prohlídka. Nicméně, jsme jim vděčni za tento druh motivace, jsme hrdí na výkony našich studentů a pyšní, že naše škola připravuje studenty i po stránce fyzické. Je to sice dřina, ale pohybem to začíná.

Pravidelně s orgány policie spolupracujeme, a to hlavně v oboru prevence, a tímto příspěvkem bychom chtěli Policii ČR poděkovat za naše společné akce, za jejich ochotu se se studenty setkávat a sdílet své zkušenosti.

Jakub Šála, S3E: Měl jsem možnost si vyzkoušet vstupní fyzické testy k policii ČR, které byly zaměřené jak na sílu, tak na mobilitu. Snažil jsem se vydat stoprocentní výkon a úspěšně jsem prošel se slušnými 56 body. Považuji to za super zkušenost a jsem rád, že jsem ji absolvoval.

Jakub Kubec, T3A: Byla to zajímavá zkušenost a porovnání s ostatními lidmi, kteří se účastnili náboru. Člověk zjistí, jak je na tom po fyzické stránce, protože se snaží podat co nejlepší výkon, aby náborem prošel.

Lukáš Rázl, T4B: Na testy jsem vůbec netrénoval a získal jsem 50 bodů z 80. Kdybych se na testy připravoval, tak bych mohl získat bodů 70. Přijde mi, že tyto testy by měl dát každý člověk, který dělá nějakou fyzickou aktivitu. O přijetí k Policii ČR rozhodují hlavně psychotesty.

Mgr. Petra Novotná