Ve středu dne 4. 12. navštívili studenti naší školy ze tříd E3, T3A a T2A IQ park v Liberci. Expozice byla, stejně jako jednotlivá patra, tematicky rozdělena podle různých jevů chemie a fyziky, kterými se tyto části zabývaly. Některé z optických jevů nepůsobily příliš pozitivně, avšak plasmová koule nebo bubliny naopak vypadaly velice hezky. Při vyplňování jsme si osvěžili naše zašlé znalosti fyziky a chemie z prvního a druhého ročníku. U konce naší návštěvy areálu jsme se stali svědky vystoupení zaměstnance IQ parku, které nám přiblížilo některé jevy chemie zábavnou, ale i poučnou formou. Výlet se nám líbil a doufáme v další podobnou exkurzi.

Tomáš Ládr