Jsou za námi  2 měsíce na domově mládeže (dále DM) a mnohé se událo.

V září k nám nastoupilo 20 žáků 1. ročníků.  Z tohoto počtu je 5 dívek, které tak doplnily děvčata z vyšších ročníků. Celkový počet ubytovaných dívek je 9 a chlapců 42.

Máme zde ubytované nejen žáky z naší školy, ale také 4 z PVC (Podorlické vzdělávací centrum).

Nabízíme zapojení do kroužku sportovních her domova mládeže. Nově máme mini posilovnu přímo na DM. Využíváme také možnost navštěvovat posilovnu ve škole, chodíme na krytý bazén, jezdíme do kina CineStar do Hradce Králové. Permanentku do bazénu a na kino máme zdarma. Vstupy jsou financovány z grantu MUP HK.

V říjnu proběhl Přebor DM ve stolním tenisu. Vítězem se stal Dominik Bartoněk z 1. ročníku. Stříbrný byl Matěj Pecháček a bronzová Adéla Kaněrová.

Chodíme na bowling, který máme také zdarma. I tento je financován z výše uvedeného grantu.

Koupili jsme nové skříně, jejichž instalace proběhne v průběhu následujících měsíců.

Investovali jsme také do nového povlečení.

Čeká nás cvičná evakuace, Přebor DM ve stolním fotbálku, schůzka žákovské samosprávy, přátelské utkání ve florbalu s družstvem pana Šafáře z Opočna. Pořád se něco děje, a pokud se chceme zapojit,  máme možnost.

Dny otevřených dveří budou ve dnech 24. 11. a 25.11 2023.

LOGO DM SPŠelit Dobruška

text: Mgr. Simona Pohlová,

fotografie: Mgr. Simona Pohlová, Michael Těžký, Miroslav Pich