Stejně jako v loňském roce pořádá kabinet TEV mezitřídní sportovní pohár. Jeho hlavním cílem je nabídnout zájemcům sportování i v mimovyučovací době a změřit své síly s ostatními třídami v rámci daného studijního ročníku.

Obsah bude pestrý, od atletiky, přetahu lanem, turnajů v míčových hrách, ergoveslování, turnaje v šachu až po badminton a stolní tenis. Do tabulky se bude zapisovat umístění jednotlivých tříd v každé disciplíně. Vítězem se stane tým s nejnižším součtem ze všech absolvovaných sportů.

V loňském roce dominovali ve všech ročnících třídy studijních oborů „E“ a „S“.

Vítězné třídy se na konci školního roku budou fotit s pohárem, který věnoval do soutěže Školní sportovní klub.

Ve fotogalerii můžete vidět loňské vítězné týmy tříd S4E, S3E, S2E a S1E.

Za kabinet TEV: Mgr. Milan Pohl