Třída T3B měla skvělou příležitost zúčastnit se odborného „nočního“ workshopu s „přespávačkou“ v tělocvičně naší školy. Workshopy byly obohaceny o přednášky a diskuze na téma kariéra, budoucí povolání, podnikání a další.

Večer otevřeli pánové Jan Novák a Michal Homola. Honza je absolventem naší školy, lektorem, profesionálním fotografem a technickým specialistou na ateliérové vybavení. Michal je profesionální kameraman, který se zabývá vším, co k video produkci patří.

Kluci nám vyprávěli o tom, jak se z jejich koníčku stalo povolání, jakou cestu urazili od svých začátků s multimédii a vše prokládali vtipnými příhodami. Jako bonus jsme měli příležitost poznat profesionálního fotografa a  videoproducenta Bena Bardena, který pochází z Velké Británie. Ben s námi sdílel své zkušenosti a zážitky z oblasti focení větrných elektráren na moři a focení industriální fotografie pro energetickou firmu Centrica ve Velké Británií. Také jsme se dozvěděli o rozdílech ve mzdovém ohodnocení a Ben také zhodnotil celkový přístup k fotografům v České republice a ve Velké Británii. Celá přednáška probíhala samozřejmě v angličtině.

Potom, co jsme povečeřeli, čerství a motivovaní jsme se vydali na druhý blok programu, a to workshopy s Honzou a Michalem, které probíhaly v tělocvičně. Kluci připravili k praktickému využití svou vlastní techniku. Po rozdělení na dvě skupiny nás na Honzově stanovišti čekal workshop o portrétové fotografii a jejím svícení, kde jsme si vyzkoušeli svícení dramatické (shora nebo tzv. split) a beauty (tzv. zepředu-shora). U Michala nás čekal hlubší rozbor procesu vzniku videa a porozumění kompozici, a také jsme si vyzkoušeli natáčení krátkého videa v praxi. Top všeho byla následná odborná zpětná vazba od Honzy i Michala.

Po půlnoci skončily workshopy, my jsme vynesli z nářaďovny žíněnky, rozprostřeli jsme naše spacáky, připravili dataprojektor a plátno a ulehli k filmu.  

Ráno nás čekala snídaně ve sborovně, po které jsme s Honzou a Michalem probrali profesní možnosti, osobní motivaci a dostali jsme cenné rady ohledně našeho budoucího zaměstnání.

Oba dny/večery byly plné spolupráce a lásky k řemeslu. Myslím, že to všem zúčastněným dalo spoustu inspirace a třeba si i díky tomu rozmysleli, co by chtěli v životě dělat. Velké díky patří lektorům za jejich cenné zkušenosti a učitelům za organizaci celého workshopu.

                                                                                                                                     Jaromír Jarkovský, T3B