Pro
23
Po
Vánoční prázdniny
Pro 23 2019 – Led 3 2020 celý den

Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů Vám přeje kolektiv zaměstnanců SPŠel.it Dobruška

Led
17
Den otevřených dveří
Led 17 @ 13:00 – 17:00

Rádi přivítáme zájemce o studium, rodiče i absolventy školy.

Ohlášené školní skupiny s vlastním výchovným poradcem nás můžou po předchozí domluvě navštívit i v dopoledních hodinách.

Program:

  • během první části zájemci dostanou v učebně informace o možnostech studia na naší škole,
  • po skončení úvodní části bude následovat prohlídka školy v délce přibližně 60 minut, během které:
    • se seznámíte s vybavením a prostředím školy,
    • pohovoříte si s našimi žáky a učiteli,
    • zhlédnete práce současných žáků,
  • délka obou částí dne otevřených dveří je minimálně 90 minut,
  • zájemci se mohou zúčastnit podle zájmu jenom jedné části.
Led
30
Čt
Vydání výpisů vysvědčení
Led 30 @ 12:20 – 13:05

Předání výpisů vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 proběhne šestou vyučovací hodinu.

Led
31
Pololetní prázdniny
Led 31 celý den

Pohodově prožité pololetní prázdniny přeje kolektiv zaměstnanců SPŠel.it Dobruška

Úno
3
Po
Jarní prázdniny
Úno 3 – Úno 9 celý den

Kolektiv zaměstnanců SPŠel.it Dobruška přeje všem pohodově prožité jarní prázdniny.

Úno
14
Maturitní ples v Sokolovna
Úno 14 @ 20:00 – Úno 15 @ 2:00

Tradiční maturitní ples čtvrtých ročníků se bude konat od 20.00 h v Sokolovně v Novém Městě nad Metují. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina ANTREE.

Dub
8
St
Třídní schůzky rodičů
Dub 8 @ 16:00 – 18:00

Schůzka třídních důvěrníků proběhne od 15.00 v ředitelně školy.

Začátek informativních třídních schůzek je v 16.00 h. Nejprve proběhne společná schůzka rodičů s třídním učitelem, poté se mohou rodiče sejít s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podají informace o prospěchu v konkrétních předmětech. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku – po telefonické domluvě s rodiči.

Dub
9
Čt
Velikonoční prázdniny
Dub 9 – Dub 13 celý den

Přejeme všem příjemné prožití velikonočních prázdnin. Kolektiv zaměstnanců SPŠel.it Dobruška

Dub
23
Čt
Praktické maturitní zkoušky
Dub 23 – Dub 29 celý den

Průběh a rozpis maturitních zkoušek bude uveřejněn v průběhu ledna 2020.

Dub
30
Čt
Vydání vysvědčení žákům 4. ročníku
Dub 30 @ 7:45 – 8:30

Předání vysvědčení za čtvrtý ročník proběhne první vyučovací hodinu.