Rok utekl jako voda, což nejlépe vyjádřil dnes již náš absolvent z roku 2023 David Zrzavý ve svém projevu při předávání maturitních vysvědčení: „Čtvrtý ročník se změnil v horskou dráhu, kterou doprovázely strašidelné řeči o maturitě, neustále opakujeme vše dokola a dokola, abychom to pak přes svaťák zapomněli, čas se utrhl ze řetězu a běží jako splašený. Trávíme spolu poslední dny a týdny a rozhodující okamžiky se blíží… Zjišťujeme, že učitelé, kteří tvrdili, že to uteče, opravdu nekecali, protože ono to fakt uteklo… Začali jsme slohovými pracemi, pak přišly praktické maturity, didaktické testy a v poslední řadě ústní zkoušky, samotný proces maturit byl snad ještě rychlejší než čekání…“

Maturitní zkoušky představovaly výzvu, které se naši studenti odvážně postavili. S intenzivní přípravou a plným nasazením se jim podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků. Ke složení maturitní zkoušky se dostavilo 77 studentů ze tří tříd, jedna třída oboru elektrotechnika a dvě třídy oboru informační technologie. Nakonec pouze dva studenti nebyli úspěšní při ústních zkouškách a naopak 11 z nich získalo vyznamenání, což je velmi krásný výsledek na odborné škole.

Složení maturitních zkoušek a dokončení středoškolského studia otevírá našim maturantům dveře do dalších životních fází. Někteří se rozhodnou pokračovat ve vysokoškolském studiu, zatímco jiní se vrhnou do profesního světa. Bez ohledu na to, jakou cestu si zvolí, věříme, že jsou připraveni čelit výzvám a dosáhnout svých snů.

Na závěr přidáváme závěrečná slova Davida Zrzavého: „No a teď tu stojím a skrze svá slova bych chtěl za nás absolventy poděkovat… Děkujeme naší škole za 4 roky života a studia, za nespočet zážitků, za všechno dobré i za vše špatné, protože i to špatné může do budoucna utvářet naše názory, pohledy a vlastnosti. Obrovské díky si zaslouží naši třídní učitelé, kteří to s námi kolikrát neměli jednoduché, a i přesto hrdě a statečně hájili naše výmluvy v omluvenkách a usměrňovali nás na tu lepší cestu studiem. Také celý učitelský sbor si samozřejmě zaslouží velké poděkování za jejich práci, trpělivost a shovívavost, dnes už můžeme upřímně přiznat, že pravda byla častěji na jejich straně, a ne na té naší… A to poslední díky, které dnes vyslovím je směrem k vám, moji spoluabsolventi, byly to i přes všechny ty komplikace nakonec krásné 4 roky společného života, za které vám moc děkuji!“

Mgr. Naďa Pochobradská a Ing. Miloslava Skalová

Pár momentek z ústních maturit a předávání maturitních vysvědčení, které proběhlo dne 1. 6. 2023 v Kulturním domě města Dobrušky, dnes již našim absolventům.